Maliyyə

Maliyyə Hesabatı

 

 

AKTİVLƏR

12/31/2016

 

 

Qısamüddətli aktivlər

 

Ehtiyatlar

41,529

Qısamüddətli debitor borcları

3,101,277

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərı

11,419

Yolda olan köçurmələr

 

 

 

CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

3,154,224

 

 

Uzunmüddətli aktivlər

 

Əsas vəsaitlər

127,176

Sair uzunmüddətli aktivlər

660,408

 

 

CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

787,584

 

 

CƏMİ AKTİVLƏR

3,941,808

 

 

 

 

KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR

 

 

 

Kapital

 

Şəxsi kapital

400

Mənfəət

139,688

Bölüşdürülməmiş mənfəət 

79,407

 

 

CƏMİ KAPİTAL

219,495

 

 

Öhdəliklər

 

 

 

Qısamüddətli öhdəliklər

 

Bank kreditləri

1,492,466

Kreditor borcları

 

Sair qısamüddətli öhdəliklər

840,211

 

 

CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

2,332,678

 

 

Uzunmüddətli öhdəliklər

 

Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

 

Kreditor borcları

 

Sair uzunmüddətli öhdəliklər (təsisçilərlə hesablaşmalar)

1,389,636

 

 

CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

1,389,636

 

 

CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR

3,722,313

 

 

CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR

3,941,808

 

 

 

Bütun hüquqlar qorunur © 1994 - 2016        
Orange Studio